اداره ثبت اسنادومدارك

اداره ثبت قشم رتبه برتر هرمزکان را بدست آورد
مهر ۲۲, ۱۳۹۲

اداره ثبت قشم رتبه برتر هرمزکان را بدست آورد

سرپرست اداره ثبت اسنادواملاک قشم گفت:اداره کل استان هرمزگان با ارزیابی عملکرد شش ماهه ی اول سال جاری اداره ثبت اسناد قشم رامعرفی کرد .

برو بالا