ابقاء مدیران عامل مناطق آزاد ارس، اروند، انزلی، کیش و ماکو

ابقاء مدیران عامل مناطق آزاد ارس، اروند، انزلی، کیش و ماکو
آبان ۱۳, ۱۳۹۵

ابقاء مدیران عامل مناطق آزاد ارس، اروند، انزلی، کیش و ماکو

با احکام جداگانه دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ابلاغ ریاست هیأت مدیره و مدیریت عامل سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ارس، اروند، انزلی، کیش و ماکو به مدت سه سال دیگر تمدید شد. به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در احکام اکبر ترکان خطاب به “محسن […]

برو بالا