آبتین امیری

مبارزه با قاچاق کالا با چه قیمتی ؟ 
آبان ۹, ۱۳۹۵

مبارزه با قاچاق کالا با چه قیمتی ؟ 

  دولت وارث مشکلات اقتصادی زیادی است. این مشکلات از سالهای قبل و بر اساس سیاستهای اقتصادی اشتباه گذشته بر دولت تحمیل شده است. در این شرایط دولت بصورت یکجانبه سیاست مبارزه با قاچاق کالارا در پیش گرفته است و این سیاست مشکلاتی را بر بازار مناطق مرزی تحمیل کرده است. این سیاست اگر چه […]

برو بالا