سردار نقدی:به زودی دنیا شاهد عبور کشور ما از تمام تنگناها و مشکلات خواهد بود

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت : چشمان دشمنان تنها ۳۵ سال عزت وافتخار را تماشا کرده است واین چشمان از حدقه در آمده به زودی شاهد پیشرفت همه جانبه ایران اسلامی خواهد بود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا،سرتیپ بسیجی محمدرضا نقدی رییس سازمان بسیج مستضعفین در حاشیه افتتاح سازمان بسیج مهندسین کشاورزی کرج در گفت وگوی با بیان این مطلب افزود : در تمام طول این سالها دشمن تحلیل غلط ارائه کرده است و در کنار آن شاهد ۳۵ سال افتخار و ۳۵ سال پیشرفت و عزت بوده است.
وی گفت : در همه حال نیز تنها مشاهده کرده است که این ملت و این کشور با وجود تمام هجمه ها و تحریمها رو به پیشرفت بوده است .
رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ادامه اظهار داشت : به زودی دنیا خواهد دید که کشور اسلامی ما از تمام تنگناها و مشکلات عبور خواهد کرد زیرا به لطف پرورگار ثروتی چون ایمان عظیم ملت را با خود دارد.

سردار نقدی با بیان اینکه ما صاحب ملت و مردمی بی نظیر هستیم گفت: در جغرافیای امروز نمونه ملت ایران یافت نمیشود، همچنانکه در طول تاریخ هم همتایی نداشته است و خداوند نیر لطف خود را به شکل پیروزی همیشگی به این ملت عطا میکند.
وی بیان داشت: همانطور که حماسه سیاسی با حضور و مشارکت پرشور مردم فراهم شد، حماسه اقتصادی هم بدون حضور پرشور و مشارکت همه مردم محقق نخواهد شد و بارزترین تبلور حضور مردمی بسیج می باشد.

سردار نقدی در پاسخ به چگونگی تحقق حماسه اقتصادی گفت: اینک همه منتظر تحقق حماسه اقتصادی هستند و این حماسه رخ نخواهد داد مگر اینکه ضعف های این عرصه را به طور کامل شناسایی و توانایی ها و ظرفیت های موجود و قابل استحصال برای تحقق این حماسه احصاء شود و زمینه های فعال سازی آن برای حل مشکلات و ضعف ها فراهم گردد.