۲۰بازیکن کاندیدبهترین بازیکن لیگ قشم

۲۰ بازیکن برتر فصل اعلام شد اسامی به شرح زیراست: احمد عطری – افشین فارسی – محسن بلالی ( وحدت خلیج فارس رمکان ) امید زیوری – سلمان تدو ( نیرو توریان ) معین سلامی ( شهرداری سوزا ) محمد غنی – محمود صالحی ( همای صیادان کوویی ) طیب زارعی ( آزادی گیاهدان ) […]

۲۰ بازیکن برتر فصل اعلام شد

اسامی به شرح زیراست:

احمد عطری – افشین فارسی – محسن بلالی ( وحدت خلیج فارس رمکان ) امید زیوری – سلمان تدو ( نیرو توریان ) معین سلامی ( شهرداری سوزا ) محمد غنی – محمود صالحی ( همای صیادان کوویی ) طیب زارعی ( آزادی گیاهدان ) عبدالله قویدل ( وحدت گیاهدان ) محمد رضایی ( شاهین قشم ) احمد صالحی – عیسی تورنگ ( ۱۷ شهریور کوویی ) یاسر سفاری ( پیروزی زینبی ) طیب چالاک ( مهر هلر ) عیسی مظفری زاده ( استقلال رمچاه ) طیب شاهی ( امیدان توحید سوزا ) یاسر جمالی ( اتحاد قشم ) مسعود رحیمی – حمید عادلی ( ستاره درگهان )