۱۴هکتاراز اراضی ملی در قشم رفع تصرف شد

سرپرست مدیریت اطلاعات جغرافیایی و املاک سازمان منطقه آزاد قشم از رفع تصرف ۱۴ هکتار اراضی ملی در روستای تورگان جزیره قشم طی عملیات یک روزه از دست متصرفان خبر داد. ،محمد دهقانی با بیان این مطلب افزود: با شناسایی متصرفان اراضی ملی در محدوده روستای تورگان بخش مرکزی جزیره قشم، ۱۴ هکتار اراضی ملی […]

سرپرست مدیریت اطلاعات جغرافیایی و املاک سازمان منطقه آزاد قشم از رفع تصرف ۱۴ هکتار اراضی ملی در روستای تورگان جزیره قشم طی عملیات یک روزه از دست متصرفان خبر داد.

،محمد دهقانی با بیان این مطلب افزود: با شناسایی متصرفان اراضی ملی در محدوده روستای تورگان بخش مرکزی جزیره قشم، ۱۴ هکتار اراضی ملی به ارزش افزون بر ۱۶۵میلیارد ریال در این منطقه آزاد سازی شد.

وی ادامه داد: ۱۲ قطعه از اراضی رفع تصرف شده روستای تورگان به متراژ ۶۶ هزار و ۵۰۰ متر مربع در مرحله پی سنگی و ۱۴ قطعه نیز به صورت محور بلوکی به متراژ ۳۷ هزار و ۵۰۰ متر مربع و حدود ۳۶ هزار متر مربع نیز در قطعات کوچک برای واگذاری غیر قانونی به مردم آماده سازی شده بود.

سرپرست مدیریت اطلاعات جغرافیایی و املاک سازمان منطقه آزاد قشم گفت: طی پنج ماه گذشته از سال جاری همچنین یگان حفاظت از اراضی ملی سازمان منطقه آزاد قشم موفق به رفع تصرف از ۲۱ هکتار اراضی ملی به ارزش ۱۴۰ میلیارد ریال از دست متصرفان و سودجویان شده بود.

دهقانی در پایان از برنامه جامع این مدیریت در برخورد با متصرفان اراضی ملی در این جزیره براساس قانون خبر داد.