۱۰ سال تصرف غیر قانونی در منطقه آزاد قشم

پس از انتشار خبر ورود بازرسی کل استان هرمزگان به تصرفات غیر قانونی مجتمع ساحلی قشم و رفع این تصرفات پس از  ۱۰ سال ،  این سئوال در اذهان تداعی می شود که چگونه یک شخص در روز روشن و در منظر همه دستگاه های دولتی ، اقدام به تصرف ۱۳۶۰۰۰ متر مربع حریم ساحل […]

پس از انتشار خبر ورود بازرسی کل استان هرمزگان به تصرفات غیر قانونی مجتمع ساحلی قشم و رفع این تصرفات پس از  ۱۰ سال ،  این سئوال در اذهان تداعی می شود که چگونه یک شخص در روز روشن و در منظر همه دستگاه های دولتی ، اقدام به تصرف ۱۳۶۰۰۰ متر مربع حریم ساحل و جاده ، تخریب خور و ساخت و ساز غیر قانونی نموده و این اقدامات پس از پیگیری های مردمی و آن هم از طریق بازرسی استان مورد بررسی قرار گرفته است؟

آیا پرونده این تصرفات غیر قانونی فقط با رفع تصرف خاتمه می یابد؟ آیا عاملین و متولیان دولتی ذی ربط  در صورت اهمال و یا تخلف مجازات خواهند شد؟ آیا دیگر  پروژه هایی که در آن حریم ساحل رعایت نشده ، تخریب می شوند؟

این پرونده فقط یکی از مواردی است که ضرورت تحقیق و تفحص از منطقه آزاد قشم را اثبات می کند.