۶صندوق خرد زنان روستایی در جزیره قشم راه اندازی شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قشم گفت: تاکنون ۶صندوق خرد زنان روستایی در جزیره قشم راه اندازی شده است. مالک یزدان پناه بیان داشت: با توجه به اهمیت دسترسی زنان روستایی به منابع مالی رسمی وتحقق کسب و کار پایدار تاکنون ۶صندوق خرد زنان روستایی در جزیره قشم راه اندازی شد. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قشم […]

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قشم گفت: تاکنون ۶صندوق خرد زنان روستایی در جزیره قشم راه اندازی شده است.

مالک یزدان پناه بیان داشت: با توجه به اهمیت دسترسی زنان روستایی به منابع مالی رسمی وتحقق کسب و کار پایدار تاکنون ۶صندوق خرد زنان روستایی در جزیره قشم راه اندازی شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قشم گفت: این صندوق ها با ۲۰۰نفر عضو در روستاهای گورزین، تنبان، برکه خلف، دهخدا، هفت رنگو  و طبل راه اندازی شده است.

یزدان پناه افزود: ایجاد اشتغال پایدار، توانمندسازی زنان روستایی و مشارکت بانوان روستایی در فعالیت های اجتماعی، از مهمترین اهداف راه اندازی صندوق خرد زنان روستایی است. سبزی کاری، خیاطی، پرورش دام و طیور و پرورش قارچ از مهمترین محور های فعالیت های صندوق خرد زنان است.

پزدانپناه اظهار داشت : تاکنون ۶جلسه آموزشی وتوجیهی با اعضای صندوق ها ی خرد زنان روستایی در خصوص شیوه های تولید سبزی ، بهداشت دام و بازاریابی برگزار شده است. صندوق خرد زنان روستایی نقش مهمی در رونق اقتصادی خانواده های روستایی دارد.