۱۵ هکتار از نوار ساحلی شهر تاریخی لافت آزاد شد

مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از آزادسازی ۱۵ هکتار از نوار ساحلی شهر تاریخی لافت در جزیره قشم خبر داد و گفت: این آزادسازی در محدوده حریم ۶۰ متری دریا در محدوده شهر تاریخی لافت و بخشی از جنگل های حرا جزیره قشم به طول ۲٫۵ کیلومتر و مساحت ۱۵ هکتار صورت گرفت.

مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از آزادسازی ۱۵ هکتار از نوار ساحلی شهر تاریخی لافت در جزیره قشم خبر داد و گفت: این آزادسازی در محدوده حریم ۶۰ متری دریا در محدوده شهر تاریخی لافت و بخشی از جنگل های حرا جزیره قشم به طول ۲٫۵ کیلومتر و مساحت ۱۵ هکتار صورت گرفت.