گلایه ساکنین روستای طولا از مشکلات پروژه راهسازی

جاده ورودی روستای طولا که چندی پیش تعریض شده بود طی پروژه ای جدید دوباره در دست ساخت قرار گرفت که طولانی شدن این پروژه و عدم پیش بینی پل برای هدایت آبهای سطحی موجب گلایه ساکنین روستای طولا شده است.

جاده ورودی روستای طولا که چندی پیش تعریض شده بود طی پروژه ای جدید دوباره در دست ساخت قرار گرفت که طولانی شدن این پروژه و عدم پیش بینی پل برای هدایت آبهای سطحی موجب گلایه ساکنین روستای طولا شده است.