گلایه هنرمندان جزیره هرمز از وعده های عملی نشده مسئولین

هنرمندان جزیره هرمز از عدم تحقق وعده های مسئولین در موضوع زیر ساختهای هنری گلایه کردند .

هنرمندان جزیره هرمز از عدم تحقق وعده های مسئولین در موضوع زیر ساختهای هنری گلایه کردند .