گزارش موکب انصار المهدی (ع) قشم در کربلا روز چهارم

گزارش آماده سازی موکب انصار المهدی در کربلای معلا روز چهارم توسط مجید عسکری پور خبرنگار اعزامی از کربلا

گزارش آماده سازی موکب انصار المهدی در کربلای معلا روز چهارم توسط مجید عسکری پور خبرنگار اعزامی از کربلا