گزارش تصویری موکب انصار المهدی جزیره قشم اربعین ۹۷

گزارش تصویری از خدمات موکب انصار المهدی جزیره قشم به زائران امام حسین (ع) در اربعین ۱۳۹۷.

گزارش تصویری از خدمات موکب انصار المهدی جزیره قشم به زائران امام حسین (ع) در اربعین ۱۳۹۷.