گزارش تصویری انتخابات ۱۴۰۰ جزیره قشم

مردم جزیره قشم از اولین ساعات آغاز رای گیری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا با حضور در شعبه های اخذ رای در انتخابات سال ۱۴۰۰ شرکت کردند.

مردم جزیره قشم از اولین ساعات آغاز رای گیری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا با حضور در شعبه های اخذ رای در انتخابات سال ۱۴۰۰ شرکت کردند.