گزارش تصویری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهرستان قشم

یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی صبح امروز جمعه ۲ اسفندماه ۹۸  از ساعت ۸ صبح در ۹۸ شعبه اخذ رای شهرستان قشم آغاز شد.مسئولین اجرایی و نظارت شهرستان نیز با حضور در شعب اخذ رای از نحوه فعالیت آنها بازدید کردند .لازم به یاد آوری است  قریب به چهار هزار نفر بعنوان عوامل برگزاری […]

یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی صبح امروز جمعه ۲ اسفندماه ۹۸  از ساعت ۸ صبح در ۹۸ شعبه اخذ رای شهرستان قشم آغاز شد.مسئولین اجرایی و نظارت شهرستان نیز با حضور در شعب اخذ رای از نحوه فعالیت آنها بازدید کردند .لازم به یاد آوری است  قریب به چهار هزار نفر بعنوان عوامل برگزاری انتخابات شامل اجرایی، نظارت، بازرسی، انتظامی و نمایندگان فرماندار کار برگزاری انتخابات این دوره را برعهده دارند.