گروه‌های مسلح در «زاکیه» و «الدیرخبیه» دمشق خود را تسلیم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون سوریه از تسلیم گروه های مسلح سوری مستقر در مناطق «زاکیه» و «الدیرخبیه» واقع در حومه جنوبی دمشق خبر می دهد. بر اساس این گزارش، تلویزیون سوریه اعلام کرده است که گروه های مسلح طی توافقی با دولت حاضر به تسلیم خود شدند. طبق اعلام تلویزیون سوریه در آینده نزدیک دولت […]

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون سوریه از تسلیم گروه های مسلح سوری مستقر در مناطق «زاکیه» و «الدیرخبیه» واقع در حومه جنوبی دمشق خبر می دهد.

بر اساس این گزارش، تلویزیون سوریه اعلام کرده است که گروه های مسلح طی توافقی با دولت حاضر به تسلیم خود شدند.

طبق اعلام تلویزیون سوریه در آینده نزدیک دولت سوریه با گروه های مسلح مستقر در منطقه «خان الشیح» در حومه جنوبی دمشق نیز به توافق خواهد رسید و اعضای این گروه ها خود را تسلیم خواهند کرد.