کمبود امکانات ورزشی در شهرستان بشاگرد

مردم شهرستان بشاگرد به ویژه جوانان و نوجوانان از کمبود امکانات ورزشی در این شهرستان ابراز نارضایتی میکنند. به گزارش هرمز،‌جوانان علاقه‌مند فوتبال در شهرستان بشاگرد همچنان در حسرت داشتن یک زمین فوتبال هستند که متاسفانه پس از گذشت سال‌ها نه تنها مشکلات آن‌ها برطرف نشده بلکه کم کم به دست فراموشی سپرده می‌شود. جوانان […]

مردم شهرستان بشاگرد به ویژه جوانان و نوجوانان از کمبود امکانات ورزشی در این شهرستان ابراز نارضایتی میکنند.

به گزارش هرمز،‌جوانان علاقه‌مند فوتبال در شهرستان بشاگرد همچنان در حسرت داشتن یک زمین فوتبال هستند که متاسفانه پس از گذشت سال‌ها نه تنها مشکلات آن‌ها برطرف نشده بلکه کم کم به دست فراموشی سپرده می‌شود.

جوانان که نقش اساسی جامعه و آینده را بر عهده دارند اکنون سالم‌ترین تفریحشان یعنی ورزش به حمایتی جدی نیاز دارد.

گفتن این کم و کاستی‌ها مطلب جدیدی نیست؛ همیشه این مشکلات و کمبودها در ورزش این شهرستان احساس شده است و اگر پیگیری مستمری نباشد این مشکلات تا آینده‌ای نامعلوم ادامه می‌یابد.

در این زمینه مشکلات جوانان بشاگرد یکی دو تا نیست و رسیدگی به تمام آن‌ها هزینه زیادی را می‌طلبد که این امر کار مسئولان را دشوارتر کرده است و تا زمانی که فکری به حال بودجه‌ای که به این امر اختصاص می‌یابد نشود اینگونه اتفاقات تعجبی ندارد!

معضلی که اکنون دامن‌گیر فوتبالیستهای بشاگردی شده است، عدم وجود حتی یک زمین فوتبال مناسب برای علاقه‌مندان است.

حال این جوانان فقط باید انتظار بکشند… واژه‌ای که دیگر معنایی ندارد و فقط می‌تواند استعداد جوانان را به خاموشی ببرد.