کلیپ نماز جمعه شهرستان قشم

این کلیپ به مناسبت ۵ مرداد سالروز اقامه اولین نماز جمعه توسط گروه فرهنگی هنری ایثار قشم تهیه گردیده است.    

این کلیپ به مناسبت ۵ مرداد سالروز اقامه اولین نماز جمعه توسط گروه فرهنگی هنری ایثار قشم تهیه گردیده است.