کارآفرینی موجب بهبود کیفیت زندگی مردم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری عصر شنبه در یازدهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان هرمزگان بیان داشت: کارآفرینان چرخ اقتصاد صنعتی را به چرخش درمی آورند و تولید ایجاد می کنند و نیروی محرکه توسعه اقتصادی هستند. جادری با اشاره به رابطه کارآفرینی با توسعه اقتصادی، عنوان کرد: کارآفرینی در بحث اقتصاد جایگاه ویژه ای […]

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری عصر شنبه در یازدهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان هرمزگان بیان داشت: کارآفرینان چرخ اقتصاد صنعتی را به چرخش درمی آورند و تولید ایجاد می کنند و نیروی محرکه توسعه اقتصادی هستند.

جادری با اشاره به رابطه کارآفرینی با توسعه اقتصادی، عنوان کرد: کارآفرینی در بحث اقتصاد جایگاه ویژه ای دارد و فعالیت های کارآفرینانه موجب رشد اقتصادی و ایجاد محیط رقابتی می شود و به ایجاد شغل در جامعه کمک می کند.

وی ادامه داد: باید به سمت رشد و پیشرفت و ایجاد ثروت گام برداریم و کارآفرین هم به دنبال تحول در جامعه و ایجاد ثروت و رشد جامعه است.

استاندار هرمزگان افزود: کارآفرینان خطرپذیری را سرلوحه کار خود قرار می دهند و جامعه کارآفرین مدرک گرا و پشت میزنشین نیست بلکه تولیدگراست و خلق ثروت می کند و ایده های نو به جامعه ارائه می دهد.

جادری با بیان اینکه کارآفرینان مهندسان پیشرفت صنعتی محسوب می شوند، تصریح کرد: کارآفرینان چرخ اقتصاد صنعتی را به چرخش درمی آورند و تولید ایجاد می کنند و نیروی محرکه توسعه اقتصادی هستند.

وی گفت: امروز کارآفرینان در جوامع پیشرفته نقش محوری بر عهده دارند و اگر بخواهیم یک اقتصاد مطلوب داشته باشیم، وجود خلاقیت لازم است که کارآفرینان نیز با ریسک پذیری خود جامعه را متحول می کنند و عامل اشتغالزایی هستند و فناوری را منتقل و حتی بروکراسی اداری را کاهش می دهند و باعث می شوند حس رقابت در جامعه ایجاد شود.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان با بیان اینکه کارآفرینان به توسعه متوازن کمک می کنند، اضافه کرد: کارآفرینی موجب ارتقای کیفیت زندگی مردم می شود.

جادری با تاکید بر لزوم حمایت مدیران از کارآفرینان، اظهار داشت: مدیران باید منابع مالی را برای کارآفرینان فراهم کنند و تسریع در پرداخت تسهیلات موجب می شود کارآفرینان ایده های خود را عملیاتی کنند.

وی خاطرنشان کرد: قوانین عادلانه نیز به کارآفرینان کمک می کند و دسترسی برای تحقیق و توسعه و همچنین زیرساخت ها باید برای کارآفرینان فراهم شود.

استاندار هرمزگان با تاکید بر لزوم برداشته شدن موانع بازار از مسیر راه کارآفرینان، افزود: کارآفرینی که خطرپذیری داشته وظیفه خود را انجام داده و مدیران دولتی هم باید شرایطی فراهم کنند که کارآفرین موفق باشد.