چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند

دبیر شورای عالی فضای مجازی که منتسب رئیس جمهور است امروز به شبکه خبر رفت و از مصائب انحصاری پیام رسان تلگرام گفت.  عبدالله گنجی مدیر مسوول روزنامه جوان در کانال تلگرامی خود نوشت: دبیر شورای عالی فضای مجازی که منتسب رئیس جمهور است امروز به شبکه خبر رفت و از مصائب انحصاری پیام رسان تلگرام گفت . طبیعتا  حرف او […]

دبیر شورای عالی فضای مجازی که منتسب رئیس جمهور است امروز به شبکه خبر رفت و از مصائب انحصاری پیام رسان تلگرام گفت.
 عبدالله گنجی مدیر مسوول روزنامه جوان در کانال تلگرامی خود نوشت:

دبیر شورای عالی فضای مجازی که منتسب رئیس جمهور است امروز به شبکه خبر رفت و از مصائب انحصاری پیام رسان تلگرام گفت . طبیعتا  حرف او جمع بندی شورای مذکور است نه سخن خویش و اتفاقا با صراحت گفت:رئیس جمهور دستور دادند انحصار پیام رسان تلگرام باید شکسته شود. اما همانگونه که پیش بینی می شد  رئیس دولت از هزینه های اجتماعی و احتمالی مساله طفره می رود و رئیس جمهور همزمان با حضور نماینده اش در سیما از عدم تلخ کامی ذائقه مردم گفت و اشتغال را یاد آور شد که یعنی ما نیستیم. در حالی که “ارز مجازی” خطر جدی دولت برای داد و ستد ارزی است و خطر ناک تر از فرهنگ و امنیت است و دولت به دنبال اقتدار مدیریتی خود در این حوزه است.

عدم پرداخت هزینه های تصمیمات، سیاست دولت است اما اگر احساس کنند آورده ای دارد حتما در صف اول می ایستد. مثل موشکی نمونه جالبی است که رئیس دولت در مناظرات بدان حمله می کرد اما وقتی به دیر الزور اصابت کردند به میدان آمدند و گفتند :ما هم آن را ساخته ایم و هم فرمان شلیک را صادر کرده ایم. مواجهه با تهدیدات مجازی همانند برجام نیاز به اجماع ملی دارد و شانه خالی کردن امری سوخته و نخ نماست.

منتظر باشید از امروز رسانه های فارسی زبان غرب بویژه تلویزیون ملکه برای اشتغال ایرانیان در تلگرام عزا خواهند گرفتند و طرفدار بیکاران خواهند شد. بهانه  و خمیر مایه اش را روحانی امروز تولید کرد.