پیشکسوت ورزشی"مسئولین باید به فکر انگیزه در جوانان باشند

محمدجعفری پیشکسوت ورزشی قشم در گفتگوباخبرنگار هرمزآنلاین گفت:مسئولین باید به فکر انگیزه در جوانان باشند جوانان سرمایه اصلی این مرزوبوم هستند. جعفری افزود:نبودن انگیزه در جوانان قشمی در بحث ورزشی یکی از دغدغه های بزرگ پدرومادرهای این شهرستان است.   وی افزود:کوتاهی مسئولین این شهرستان دلیل دیگری بر کمرنگ شدن ورزش در این شهرستان است […]

محمدجعفری پیشکسوت ورزشی قشم در گفتگوباخبرنگار هرمزآنلاین گفت:مسئولین باید به فکر انگیزه در جوانان باشند جوانان سرمایه اصلی این مرزوبوم هستند.

جعفری افزود:نبودن انگیزه در جوانان قشمی در بحث ورزشی یکی از دغدغه های بزرگ پدرومادرهای این شهرستان است.

 

وی افزود:کوتاهی مسئولین این شهرستان دلیل دیگری بر کمرنگ شدن ورزش در این شهرستان است از انجاکه مسئولین ازموقعیت وداشته های مردم مثل (استادیوم، سالن ورزشی،و…)استفاده ی بهینه نمی کنند،ورزش را به عنوان یک درآمد می بینندکه این نگاه تاثیرمنفی در ورزش این شهرستان بر جای گذاشته است

جعفری مربی سابق المهدی هرمزگان اظهارکرد:فراهم کردن زمینه ورزشی در هررشته انگیزه واستعدادجوانان را برمی انگیزد

جعفری با ۲۲ سال سابقه ی مربیگری درهرمزگان بیاکرد:جزیره قشم از پتانسیل بالایی برخوردار است ودر رشته های قایقرانی،شنا،ورزش های آبی،ووزش های سالنی می تواند در ایران حرف هایی برای گفتن داشته باشئد

 

جعفری در پایان تصریح کرد:شورای ورزشی شهرستان قشم باهمکاری تربیت بدنی این شهرستان باید به دنبال برنامه های خاصی برای ورزش واوقات فراغت  جوانان این شهرستان باشند.