پرواز پاراگرایدر در سایت جزایر ناز قشم بدون مجوز / مسئول کیست؟+فیلم

مدیران منطقه آزاد قشم  برای مقابله با بیماری کرونا از منع فعالیت پاراگرایدرها در سایت جزایر ناز خبر می دهند حال این سئوال باقی است ، کدام نهاد با افرادی که بدون مجوز اقدام به پرواز می کنند برخورد خواهد کرد؟  

مدیران منطقه آزاد قشم  برای مقابله با بیماری کرونا از منع فعالیت پاراگرایدرها در سایت جزایر ناز خبر می دهند حال این سئوال باقی است ، کدام نهاد با افرادی که بدون مجوز اقدام به پرواز می کنند برخورد خواهد کرد؟