پراید ناشی موتور سیکلت را زیر گرفت

ظهر امروز یک موتور سیکلت و خودرو پراید در تقاطع فرودگاه قدیم  با هم تصادف کردند که خوشبختانه تلفات جانی در نداشت و راکب موتور سیکلت بلافاصله جهت انجام مداوا به بیمارستان انتقال داده شد. شلوغی خیابانها ، بی احتیاطی و عدم حضور پلیس در این تقاطع خطر ناک از جمله علتهای این تصادف بود […]

ظهر امروز یک موتور سیکلت و خودرو پراید در تقاطع فرودگاه قدیم  با هم تصادف کردند که خوشبختانه تلفات جانی در نداشت و راکب موتور سیکلت بلافاصله جهت انجام مداوا به بیمارستان انتقال داده شد.

شلوغی خیابانها ، بی احتیاطی و عدم حضور پلیس در این تقاطع خطر ناک از جمله علتهای این تصادف بود که تصاویر آن نشان دهنده عمق این تصادف خطر ناک بود. اما پس از تصادف و تماس با پلیس جهت حضور در محل تصادف مدت زیادی طول کشید تا مامورین در محل حاضر شوند که این خود هم در جای خود قابل تامل بود به نحوی که خبرنگار ما در حدود بیست دقیقه در محل حاضر بود اما از پلیس خبری نبود.

IMG_8689