پایگاه بسیجی که روستا را متحول کرد

احمد درخشان فرمانده بسیجی که با کمک خیران و بسیجیان روستای کهورستان را متحول کرد را ببینید. پایگاه بسیج شهید مالکی‌زاده رده برتر سپاه امام سجاد(ع) استان هرمزگان شناخته شد.

احمد درخشان فرمانده بسیجی که با کمک خیران و بسیجیان روستای کهورستان را متحول کرد را ببینید. پایگاه بسیج شهید مالکی‌زاده رده برتر سپاه امام سجاد(ع) استان هرمزگان شناخته شد.