پایان بهمن آخرین مهلت خریداران زمین درقشم برای تسویه بدهی

مشاور اجرایی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: کسانی که قرارداد خرید زمین های مسکونی آنها در منطقه آزاد قشم فسخ شده است تا پایان بهمن ماه ۹۲ فرصت دارند با تسویه کامل بدهی هایشان، ساخت و ساز مسکونی خود را اغاز کنند. علیرضا سایبانی افزود : کسانی که از منطقه آزاد قشم برای ساخت […]

مشاور اجرایی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: کسانی که قرارداد خرید زمین های مسکونی آنها در منطقه آزاد قشم فسخ شده است تا پایان بهمن ماه ۹۲ فرصت دارند با تسویه کامل بدهی هایشان، ساخت و ساز مسکونی خود را اغاز کنند.
علیرضا سایبانی افزود : کسانی که از منطقه آزاد قشم برای ساخت و ساز مسکونی به صورت فردی زمین خریداری کرده اند و به دلایلی چون عدم پرداخت تعهدات مالی ویا این که بدهی خود را پرداخت کرده اند ولی ظرف سه ماه پروانه ساختمان نگرفته اند وقراردادشان فسخ شده است در صورتی که تعهدات مالی وهزینه های پروانه ساختمان خود را نقد وکامل پرداخت کنند، اجازه خواهند داشت ساخت و ساز مسکونی خود را انجام دهند.

مشاور اجرایی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: این تصمیم به منظور حل مشکلات مردم گرفته شده وفرصتی است برای کسانی که به هر دلیلی نتوانسته اند تا کنون زمین مسکونی خود را به مرحله ساخت برسانند.

سایبانی افزود: افرادی که قراردادهایشان فسخ شده می توانند با مراجعه به ادارات ذیربط در سازمان منطقه آزاد قشم و پرداخت کامل بدهی خود از این فرصت داده شده، استفاده کنند.

وی گفت : از آنجایی که مهلت داده شده فقط تا پایان بهمن ماه ۹۲ خواهد بود، امید است افرادی که قراردادهای شان فسخ شده است، بتوانند در مهلت قانونی تعیین شده نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند.