پاکسازی ساحل سایت تخم گذاری لاک پشت ها در قشم

هم زمان با روز جهانی زمین پاک ( دوم اردیبهشت )، ساحل سایت تخم گذاری لاک پشت های پوزه عقابی در روستای شیب دراز قشم در یک اقدام نمادین پاکسازی شد. ، آرش شیرزادی، کارشناس ارشد مدیریت میراث طبیعی و ژئوپارک این سازمان در آئین پاکسازی سایت تخم گذاری لاک پشت های پوزه عقابی گفت: […]

هم زمان با روز جهانی زمین پاک ( دوم اردیبهشت )، ساحل سایت تخم گذاری لاک پشت های پوزه عقابی در روستای شیب دراز قشم در یک اقدام نمادین پاکسازی شد.

، آرش شیرزادی، کارشناس ارشد مدیریت میراث طبیعی و ژئوپارک این سازمان در آئین پاکسازی سایت تخم گذاری لاک پشت های پوزه عقابی گفت: انتخاب این سایت با توجه به اهمیت حفظ این گونه از لاک پشت ها بسیار مهم می باشد.

وی افزود: لاک پشت های پوزه عقابی به عنوان یکی از نادر ترین این موجودات در لیست هشت گونه لاک پشت هایی قرار دارد که به شدت در حال انقراض است.

کارشناس ارشد مدیریت میراث طبیعی و ژئوپارک  سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به اهمیت حفظ این گونه از لاک پشت ها و سایت تخم گذاری آنها تصریح کرد: این مدیریت برای حفاظت از این اثر طبیعی ملی و جلوگیری از انقراض گونه های نادر حیوانی، ده سال است که این پروژه را در روستای شیب دراز قشم اجرا می کند.

به گفته وی، لاکپشت های پوزه عقابی هرسال به هنگام شب وقتی که آب دریا در حالت مد قرار دارد در ساحل شیب دراز قشم شروع به تخم گذاری می کنند که با تلاش نیروهای دوره دیده ، تخم های لاک پشت ها در محل مخصوص حفاظت می شوند.

شیرزادی از شناسایی و پلاک گذاری لاک پشت های پوزه عقابی در قشم طی ۱۰ سال گذشته خبر داد و گفت: لاک پشت های نادر پوزه عقابی در هر بار تخم گذاری بیش از ۱۰۰ عدد تخم می گذارند که از اواسط اردیبهشت نیز بچه این گونه از جانوران از تخم بیرون آمده و وارد آبهای خلیج فارس می شوند.

به گفته این مسئول ، هر لاک پشت در هر دوره سه بار تخم گذاری می کند که بیش از ۹۵ درصد این تخم ها به بچه تبدیل می شوند.

وی با اشاره به اینکه در هر دوره بطور متوسط هفت هزار بچه لاک پشت تولید شده در آب های دریای خلیج فارس رها می شوند گفت: در بعضی از دوره ها تعداد بچه لاک پشت ها به بیش از ۱۶ هزار رسیده اما با توجه به نبود امکان حفاظت از آنها در دریا، مشخص نیست چه تعداد از آنها به مرحله رشد کامل می رسند.

به گفته شیرزادی، کشورهایی نظیر چین و ژاپن با صید اینگونه از لاک پشت ها از گوشت آن استفاده می کنند و از لاک این جانوران نیز در ساخت وسایل تزئینی بهره می برند.