پارادوکس بانکرینگ سوخت و تعطیلی تنها جایگاه سوخت بندر بهمن قشم

شش ماه است که تنها جایگاه سوخت رسانی بندر بهمن منطقه آزاد قشم تعطیل شده و این سازمان هنوز نتوانسته  این جایگاه سوخت را فعال کند. قصه هر چه که باشد تعجب بر انگیز است که لنج های قشمی برای تامین سوخت خود دست به دامان تانکر های سوخت رسان شده اند و قایق های […]

شش ماه است که تنها جایگاه سوخت رسانی بندر بهمن منطقه آزاد قشم تعطیل شده و این سازمان هنوز نتوانسته  این جایگاه سوخت را فعال کند.

قصه هر چه که باشد تعجب بر انگیز است که لنج های قشمی برای تامین سوخت خود دست به دامان تانکر های سوخت رسان شده اند و قایق های صیادی مجبورند برای تهیه بنزین به روستای رمچاه مراجعه کنند.

در حالی که منطقه آزاد قشم یکی از طرح های اقتصادی خود را بانکرینگ برای تامین سوخت کشتی های خارجی قرار داده است اما اکنون در بندر خود توانایی عرضه سوخت به شناورهای کوچک داخلی را ندارد.

لنج های باربری و قایق های صیادی البته در این بین بیشترین ضرر را می بینند چرا که حالا علاوه بر قیمت سوخت ناچارند هزینه اضافه حمل و نقل سوخت رسانی را هم تحمل کنند و معلوم نیست چرا منطقه آزاد قشم تا  کنون نتوانسته از حل اولی ترین نیاز بندر خود باز بماند.

یکی از نکات قابل توجه جدای از غیر ایمن بودن سوخت رسانی با تانکر های سوخت رسان  ، استفاده از محل جایگاه سوخت برای پهلوگیری لندینگ کرافت های باری است که به نظر می رسد با توجه به برنامه توسعه اسکله بهمن این تعلل در راه اندازی جایگاه سوخت علتهایی دیگری را هم داشته باشد.

مخلص کلام ، دوستان عزیزی که به دنبال بانکرینگ سوخت هستید کمی هم به فکر لنج داران و صیادان قشمی باشید که ماه هاست گرفتار تهیه سوخت شده اند و در شان منطقه آزاد تجاری و صنعتی قشم نیست که در  بندر آن سوخت پیدا نشود و از طرفی به دنبال جذب  کشتی های خارجی برای پهلوگیری در بندر بهمن باشد.