ویژگی های شهید حاج قاسم سلیمانی از زبان حاج حسین یکتا

ویژگی های شهید حاج قاسم سلیمانی از زبان حاج حسین یکتا – مراسم اربعین شهید ۹۸/۱۱/۲۳ مهدیه شهدای گمنام قشم

ویژگی های شهید حاج قاسم سلیمانی از زبان حاج حسین یکتا – مراسم اربعین شهید ۹۸/۱۱/۲۳ مهدیه شهدای گمنام قشم