وِفاق نمایندگان و شان مطالبات

هاشمی تختی: هر ۵ نماینده درخواست آزاد شدن تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد در کل استان را ارائه کرده‌ایم و قصد داریم در این زمینه دیداری با رئیس جمهور داشته باشیم و همچنین پیگیر حذف دریافت عوارض از شهروندان قشمی هستیم. (منبع:خبرگزاری فارس ۲۳ مهر) آشوری تازیانی: نامه‌ای در جهت لغو اخذ عوارض از ورود […]

هاشمی تختی:

هر ۵ نماینده درخواست آزاد شدن تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد در کل استان را ارائه کرده‌ایم و قصد داریم در این زمینه دیداری با رئیس جمهور داشته باشیم و همچنین پیگیر حذف دریافت عوارض از شهروندان قشمی هستیم.
(منبع:خبرگزاری فارس ۲۳ مهر)

آشوری تازیانی:
نامه‌ای در جهت لغو اخذ عوارض از ورود و خروج شهروندان جزیره قشم به این جزیره به رئیس جمهور در قالب مجمع نمایندگان استان نوشته‌ایم و این مسأله را از معاون اول رئیس جمهوری نیز پیگیری کرده‌ایم و در دیدار گروهی نمایندگان و استاندار هرمزگان با رئیس مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع را به طور ویژه مطرح کردیم و خواستار تدبیر در این زمینه شدیم.
(منبع: خبرگزاری فارس ۲۷ مهر)

 

وفاق و اجماع بین ۵ عضو مجمع نمایندگان استان رویدادی میمون بوده که در صورت تبدیل شدن به فرآیندی مستمر، افزایش قدرت چانه زنی در مسائل استانی- کشوری و به تبع آن دریافت خدمات بنیادی و ایجاد تغییرات اساسی در استان را بدنبال خواهد داشت.
تاکید بر ابراز و اظهار این همدلی و همراهی پنج نفره از سوی رئیس و دیگر اعضای مجمع نمایندگان استان در مصاحبه ها و سخنرانی ها نشان از درک اهمیت این هم افزایی و انتقال پیام آن با وجهه ای مستحکم تر به مخاطبین این پیام چه در بین دولتمردان و چه در بین مردمی است که چشم امیدشان به این جمع و چکیده استان هرمزگان در مجلس است.

حال که این وفاق کم سابقه و بسیار ارزشمند در بین نمایندگان چه از لحاظ سیاسی و چه از منظر اجتماعی در استان هرمزگان و *لو در ظاهر* رقم خورده است، نیکو تر آنست که خروجی و مطالبه گری این وفاق در شان مجمع نمایندگان و صد البته در شان مطالبات مردم استان باشد.
در این بین آنچه نباید از آن غافل شد، انتظار همدلی مجمع نمایندگان استان در حمایت از نیروهای کارآمد و متعهد هرمزگانی برای کسب کرسی های مدیریتی کشوری و همچنین مناصب تاثیر گذار در استانِ تعیین کننده و استراتژیک هرمزگان است.

همچنین انتظار می رود این همدلی و همراهی در جهت شکسته شدن خطوط قرمز در انتصابات در برخی مناطق استان که گاه در حد معاونت دوایر دولتی هم برای ساکنین آن مناطق دست نیافتنی می نماید نمود یافته و این توقع را بیش از حد و یا دور از دسترس ندانند.
از مجمع نمایندگان انتظار می رود صراحت و شجاعت در دفاع از حقوق از دست رفته مردمان استان از جمله ساکنین جزیره قشم را بصورت جدی و عملگرایانه بروز دهند. مردمی که سالهاست نه از روی ناآگاهی و یا ضدیت با توسعه، بلکه از روی ناچاری و استیصال در برابر قوانین یک و بام و دو هوای سازمان منطقه آزاد به جای همراهی تعامل گونه به تقابل و بعضاً دعواهای های حقوقی گرفتار شده اند. *مدیریت دوگانه* از سویی و از دیگر سو نقش پذیری *شترمرغ گونه* سازمان منطقه آزاد در سالیان گذشته بویژه در مسائل فرهنگی و اجتماعی در قبال مسولیت ها و انتظارات به حق از این ارگان به عنوان بالاترین مقام حاکمیتی در جزیره قشم بر تقابل با این سازمان دامن زده است.
اصرار بر ذکر حذف عوارض ورود و خروج شهروندان قشمی از طریق بندر پل به بندر لافت به عنوان تیتر و شاخصه خروجی مجمع نمایندگان و تکرار آن در حالی در محافل رسانه ای و مجازی دست به دست میگردد این شائبه را بوجود می‌آورد که *آیا بزرگترین مطالبه و شان مطالبه گری مردم جزیره قشم از نمایندگان استان حذف همین مبلغ چند ده هزار تومنی عوارض تردد به جزیره است!؟*

جزیره ای که در شاخص های توسعه چه در بُعد فرهنگی و آموزشی ( *کمبود شدید فضای آموزشی و وجود مدارس متعدد تخریبی*) و چه در بُعد بهداشتی و درمانی ( *وجود تنها یک بیمارستان فعال برای جمعیتی ۱۵۰ هزار نفری*) از شهرستان های همجوار عقب ماندگی معنی داری داشته و آنچه مدیریت های بی ثبات و اجرای قوانین مبهم و متغیر در عمر ۲۵ ساله سازمان منطقه آزاد بر جزیره قشم روا داشته، *توسعه ای ناقص و البته نامتوازن* را در پی داشته است.
لذا، ضمن تاکید بر لزوم غیر شعاری و غیر تشریفاتی بودن این وفاق و همدلی و استمرار در همراهی و هم افزایی حداکثری ۵ عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان در جهت استیفای حقوق مردم، امیدواریم نه صرفاً در مرحله بیان و مرور بلکه در مقام پیگیری موثر و کارای مطالبات به حق و بنیادین از طُرق قانونی و قانون گذاری با تکیه بر توان و انسجام مستمر مجمع نمایندگان استان را بیش از پیش شاهد باشیم.

سیدمصیب دریانورد
عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان