وقوع چند انفجار در انبارهای تسلیحات رژیم سعودی در «جیزان»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، چند انفجار در انبارهای تسلیحات وابسته به رژیم سعودی در شهر مرزی «جیزان» به وقوع پیوست. بر اساس این گزارش، این انبارها در نزدیکی مرکز «المزع» واقع در غرب جلب قیس در جیزان واقع شده اند. رسانه های وابسته به سعودیها تاکنون علت وقوع این […]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، چند انفجار در انبارهای تسلیحات وابسته به رژیم سعودی در شهر مرزی «جیزان» به وقوع پیوست.

بر اساس این گزارش، این انبارها در نزدیکی مرکز «المزع» واقع در غرب جلب قیس در جیزان واقع شده اند.

رسانه های وابسته به سعودیها تاکنون علت وقوع این انفجارها را اعلام نکرده اند.

خبر دیگر اینکه ارتش و کمیته های مردمی یمن سعودیهای مستقر در پایگاه «الکرس» جیزان را هدف قرار دادند.