وقوع فاجعه فرهنگی در قشم/ اجازه ندهیم خون شهید غیرت پایمال شود

رفته رفته مواجه شدن با زنان بی حجاب در جزیره قشم به روالی طبیعی بدل شده و در سایه سکوت متولیان امر، فرصت طلبان نه تنها روسری بلکه شلوار و پیراهن را نیز کنار می گذارند؛ خط قرمز غیرتتان کجاست؟ به گزارش پایگاه خبری چل بیم، پنجشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۱؛ مجتبی نوزرنژاد مدیرمسوول این رسانه […]

رفته رفته مواجه شدن با زنان بی حجاب در جزیره قشم به روالی طبیعی بدل شده و در سایه سکوت متولیان امر، فرصت طلبان نه تنها روسری بلکه شلوار و پیراهن را نیز کنار می گذارند؛ خط قرمز غیرتتان کجاست؟
به گزارش پایگاه خبری چل بیم، پنجشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۱؛ مجتبی نوزرنژاد مدیرمسوول این رسانه در یادداشتی با عنوان « وقوع فاجعه فرهنگی در قشم/ اجاره ندهیم خون شهید غیرت پایمال شود» نوشت:

مماشات، ضعف عقاید و یا رضایت قلبی در پوشش اعتراض های کلامی گاه و بی گاه و یا شاید هم همان شما نمی دانیدهای همیشگی با چاشنی سکوت کن در حال حاضر مصلحت جامعه و اسلام به مقتضی زمان چیز دیگریست! کدام یک سبب شده آقایان و بانوان مسوول رفتارهای کبکی را در مواجهه با پایمال شدن ارزش های اسلامی در جزیره شهید و شهادت علم کنند و سر در زیر برف فرو ببرند؟

زمانی برداشتن نقاب از روی دخترکان، قلب جزیره را به خشم می آورد. رفته رفته چه شد که امروز سرهای لخت را به نظاره نشسته و انگار نه انگار دین و دیانتی وجود دارد. آنقدر سکوت های گوش خراش به بهانه مصلحت اندیشی را به نظاره نشستیم و لجام بر قلم های خیرخواهانه زدیم که مرجعیت قلم های ارزشی در هم شکست و بیم آن می رود سیاهه کردن واقعیتی آشکار نیز برچسب های ناروا را به همراه بیاورد.

این بار هر چه بادا باد. ما سیاهه می کنیم و شما نیز هر آنچه وجدانتان روا می دارد همان کنید. همه به سهم خود و آقایان مسوول به سهم همه، وام دار خون شهید تازه پر پر شده هستند. شهیدی که جان داد تا غیرت زنده بماند. جان داد تا پرچم حضرت کوثر(س) بماند. جان داد تا ناموس بماند. جان داد تا مسندها بماند و مسندداران وام دار خونش باشند.

پس از شهادت شهید غیرت قشم، بسیجی شهید مجتبی امیری دوماری در حراست از اسلام و ارزش های اسلامی انتظار می رفت متولیان امر سکوت را بشکنند و ولنگاری فرهنگی را سامان دهند اما افسوس و صد افسوس که واقعیت مشهود در جامعه روایتی متناقض را حکایت می کند.

آقایان مسوول، اگر نمی دانید ما شفاف، صریح و بی پرده می گوییم تا بدانید. کار به جایی رسیده که بعضا عده ای از هنجارشکنان با پوشش های نامتعارف در خیایان های شهر قدم می زنند. کار به جایی رسیده روسری که سهل است، زنانی در همین خیابان ها و در چند صد متری خون بر زمین ریخته شهید غیرت قشم بدون شلوار خودنمایی می کنند.

با تداوم سکوت ها دیر نخواهد بود که ارزش های ناب محمدی در سواحل، بازارها و معابر قشم بی ارزش خواهد شد و جامعه اسلامی باید زنان لخت را به نظاره بنشیند. سکوت تا کجا؟ مصلحت اندیشی تا کجا؟ و این چه مصلحتی است که شما می دانید و ما نمی دانیم؟ بیایید و یک بار برای همیشه اوضاع نابسامان فرهنگی-اجتماعی که در حال حاکم شدن بر جزیره است را سامان دهید.