وضعیت آب بیشتر شهرها و روستاهای قشم تا پایان سال پایدار می شود

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان، تکمیل پروژه های آبرسانی قشم را از دغدغه های اصلی دولت در سطح ملی و استانی دانست که برای بهبود وضعیت آن جلسه مشترکی با حضور وزیر نیرو و استاندار هرمزگان برگزار شده است. عبدالحمید حمزه پور با بیان اینکه، جزیره قشم هیچ منبع تامین آب پایداری جز نمک […]

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان، تکمیل پروژه های آبرسانی قشم را از دغدغه های اصلی دولت در سطح ملی و استانی دانست که برای بهبود وضعیت آن جلسه مشترکی با حضور وزیر نیرو و استاندار هرمزگان برگزار شده است.

عبدالحمید حمزه پور با بیان اینکه، جزیره قشم هیچ منبع تامین آب پایداری جز نمک زدایی آب دریا ندارد، تصریح کرد: با وارد مدار شدن چهار آب شیرین کن در آینده نه چندان دور، ۱۷ هزار متر مکعب به ظرفیت قشم اضافه و دوردست ترین روستاهای جزیره از این پروژه ها بهره مند می شوند.

وی در تشریح جزئیات این پروژه ها با بیان اینکه پروژه های آبرسانی قشم به طور ویژه در دستور کار وزارت نیرو است و به طور مستمر در جلسات مختلف پیشرفت فیزیکی و اجرایی پروژه های آبرسانی قشم رصد می شود، افزود: با هدف تامین نیاز آبی قشم، علاوه بر جلسات استانی، در تهران نیز نشست های مشترکی صرفا برای جزیره قشم برگزار شده و این نشان دهنده دغدغه آبفا برای حل مسائل آب قشم است که به طور یقین آینده روشنی در انتظار مردم جزیره خواهد بود.

به گفته حمزه پور، در حال حاضر از مجموع ۶ آب شیرین کن درگهان، سوزا، مپنا، رمچاه، صلخ و کووه ای در جزیره قشم، ۲۵ هزار و ۷۵۰ متر مکعب آب دریا شیرین سازی می شود که با وارد مدار شدن، چهار آب شیرین کن جدید باسعیدو، تورگان، صلخ و قشم مولد، ظرفیتی بالغ بر ۱۷ هزار متر مکعب به ظرفیت آبرسانی قشم اضافه می شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان، به زون بندی پیش بینی شده با هدف پایداری آب جزیره قشم، تصریح کرد: برای تامین نیاز آبی ۸۵ نقطه جزیره قشم شامل روستا، شهر و شهرک ۸ زون بندی انجام خواهد شد که باعث پایداری آب در این مناطق تا پایان سال خواهد شد.

وی گفت: با هدف تامین نیاز آبی سوزا، اقدامات لازم برای ارتقای آب شیرین کن این شهر انجام که باعث پایداری همیشگی آب در شهر سوزا خواهد شد.

حمزه پور به دیگر اقدامات در دستور کار آبفا اشاره کرد و گفت: عملیات اصلاح، ارتقا و بازسازی ایستگاه پمپاژ سد خالصی و مپنا نیز در دستور کار است که تکمیل آن باعث بهبود وضعیت آبرسانی خواهد شد.

مدیرعامل آبفا در ادامه به سایر پروژه های آبفا در قالب جهاد آبرسانی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر عملیات ساخت دو باب مخزن با مجموع ۸ هزار مترمکعب در سایت های رمکان و درکو، احداث ۱۳ کیلومتر خط انتقال برای انتقال آبشیرینکن باسعیدو به مخزن درکو، اجرای ۸ کیلومتر عملیات توسعه و اصلاح شبکه روستاهای دوستکو، گوری و درکو‌، اصلاح خط انتقال روستای رمچاه به طول ۲ کیلومتر در قالب جهاد آبرسانی در حال انجام است که تکمیل آنها باعث بهبود وضعیت آب مناطق یاد شده خواهد شد.

وی در ادامه به پروژه های در دستور کار قشم اشاره کرد و گفت: با هدف بهبود وضعیت توزیع آب قشم، عملیات اجرای خط انتقال آبشیرینکن تورگان به مخزن و روستاهای اطراف و عملیات اجرای خط انتقال آبشیرینکن صلخ تا مخزن طبل به طول ۸ کیلومتر بزودی آغاز خواهد شد که با تکمیل آنها اتفاق ماندگاری در جزیره قشم خواهد افتاد.

حمزه پور همچنین به تاسیسات موجود آبفا در جزیره قشم اشاره کرد و گفت: در حال حاضر برای آبرسانی شهرها و روستاهای تحت پوشش، ۲۳۰ کیلومتر خط انتقال، ۷۴۰ کیلومتر شبکه توزیع، ۷ ایستگاه پمپاژ، ۶ سایت آب شیرین کن و ۲۰ هزار متر مکعب مخزن ذخیره در حال بهره برداری می باشد که نیاز آبی ۳۸ هزار مشترک با جمعیتی بالغ بر ۱۱ هزار و ۲۰۰ نفر را تامین می کند.
فارس