واژگونی خودرو در ساحل جزایر ناز قشم + فیلم

روز جمعه هفتم آذر ۹۹ یک دستگاه خودرو تویوتا هایلوکس در ساحل جزایر ناز قشم واژگون شد و سرنشینان آن به بیرون خودرو پرت شدند.

روز جمعه هفتم آذر ۹۹ یک دستگاه خودرو تویوتا هایلوکس در ساحل جزایر ناز قشم واژگون شد و سرنشینان آن به بیرون خودرو پرت شدند.