واقعه غدیر خم در قشم به نمایش گذاشته شد+گزارش تصویری

نمایش رشحات نور به کارگردانی ابوطالب احدی و با موضوع بازسازی واقعه غدیر خم توسط گروه نمایش انصار الائمه قشم اجرا شد.

نمایش رشحات نور به کارگردانی ابوطالب احدی و با موضوع بازسازی واقعه غدیر خم توسط گروه نمایش انصار الائمه قشم اجرا شد.