واحدکنترل پروژه و نظارت بر ساخت و سازهای قشم راه اندازی شد

سرپرست اداره کل معماری و شهرسازی سازمان منطقه آزاد قشم از راه اندازی واحد کنترل پروژه و نظارت با هدف کنترل بر نحوه ساخت و سازها و پیشگری از تخلفات در این حوزه خبر داد. مهندس مسعود مصفا با بیان این مطلب گفت: واحد کنترل پروژه و نظارت براساس گزارش های مردمی، مهندسان ناظر و […]

سرپرست اداره کل معماری و شهرسازی سازمان منطقه آزاد قشم از راه اندازی واحد کنترل پروژه و نظارت با هدف کنترل بر نحوه ساخت و سازها و پیشگری از تخلفات در این حوزه خبر داد.

مهندس مسعود مصفا با بیان این مطلب گفت: واحد کنترل پروژه و نظارت براساس گزارش های مردمی، مهندسان ناظر و یا سازمان نظام مهندسی و در راستای اجرای بند ۲-۶-۲ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در اداره کل معماری و شهرسازی سازمان منطقه آزاد قشم راه اندازی شده است.

وی افزود: با گذشت ۴۵ روز از فعالیت این واحد در اداره کل معماری و شهرسازی سازمان منطقه آزاد قشم، ۲۴ گزارش مردمی و ۵۰ مورد توقف عملیات ساختمانی براساس گزارش نظام مهندسی انجام شده است.

به گفته سرپرست اداره کل معماری و شهرسازی سازمان منطقه آزاد قشم در مدت یاد شده، ۴۴ مورد بازدید از ساخت و سازهای سطح شهر قشم و ۳۰ مورد توقف عملیات ساختمانی براساس گزارش مهندس ناظر از دیگر اقدامات واحد کنترل پروژه و نظارت طی این مدت بوده است.

مصفا با اشاره به اهمیت  رعایت ایمنی در فعالیت های ساختمانی گفت: فعالان عرصه ساخت و ساز با رعایت استانداردهای قانونی باید نکات تعیین شده در قانون برای تامین ایمنی و حفظ جان انسان ها را به دقت رعایت کنند.

به گفته وی، نصب تابلوی مشخصات در محل پروژه های ساختمانی براساس پروانه ساخت دریافتی نیز از امور مهم و واجبی است که سازندگان ساختمانی باید مد نظر داشته باشند.

سرپرست اداره کل معماری و شهرسازی سازمان منطقه آزاد قشم در پایان تصریح کرد: عدم رعایت مسائل یاد شده از سوی فعالان عرصه ساخت و ساز در قشم، ما را ناگزیر بر اقدام قانونی و جلوگیری از روند فعالیت کاری آنان خواهد کرد.