اعضای جدید هیئت مدیره تعاونی قایقداران قشم معرفی شدند

جلسه مجمع عمومی تعاونی اتوبوس داران و قایقداران قشم دیشب با حضور اکثریت اعضاء در مسجد امام حسین (ع) قشم برگزار شد در این مجمع سالانه که جهت انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره تعاونی و بازرس برگزار شده بود به تربیب آقایان مختار صادقی ، محمود شاکر جاسکی ، غلامشاه شعبانی ، عبدالرحیم سرودی و […]

جلسه مجمع عمومی تعاونی اتوبوس داران و قایقداران قشم دیشب با حضور اکثریت اعضاء در مسجد امام حسین (ع) قشم برگزار شد

در این مجمع سالانه که جهت انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره تعاونی و بازرس برگزار شده بود به تربیب آقایان مختار صادقی ، محمود شاکر جاسکی ، غلامشاه شعبانی ، عبدالرحیم سرودی و مسلم فخاری به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای عبدالله دریانورد به عنوان بازرس معرفی شدند.

یادآور می شود تعاونی قایق داران که از قدیمی ترین تعاونی های سطح جزیره قشم است در سال های اخیر به علت قانون منع تردد شناور های قدیمی که از سوی استانداری اعلام شده است بخش زیادی از اعضاء بی کار شده اند که نیاز به رسیدگی و رفع این مشکل از سوی مسئولان ارشد استان است.