همزمان با روز شوراها؛ پردیس دانشگاه هنر تهران در قشم افتتاح شد

همزمان با روز شوراها و با پیگیری و مساعدت شهرداری و شورای اسلامی شهر قشم ، پردیس دانشگاه هنر تهران در قشم افتتاح شد .

همزمان با روز شوراها و با پیگیری و مساعدت شهرداری و شورای اسلامی شهر قشم ، پردیس دانشگاه هنر تهران در قشم افتتاح شد .
این واحد دانشگاهی به منظور گسترش و ارتقای هنرهای بومی و توسعه رشته‌های دانشگاهی هنر و تربیت نیروی انسانی کارآمد در عرصه فعالیت‌های هنری متناسب با فرهنگ اسلامی و گسترش آموزش‌های مهارتی و… با حمایت همه جانبه شهرداری و شورای اسلامی شهر قشم پردیس دانشگاه تهران با حضور معاون وزیر، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، رییس دانشگاه هنر، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان، شهردار و شورای اسلامی شهر قشم و جمعی از مسوولان افتتاح شد.