هله هوله غیر بهداشتی معضلی دیگر برای سلامت شهروندان قشم

استفاده از مواد غذایی سالم و استاندارد زمینه سلامت انسان است و در توصیه های پزشکی و دینی بر اهمیت این موضوع تاکید شده است. وانت بارهایی که اقدام به فروش  انواع مواد غذایی در سطح شهر قشم  می نمایند در چند وقت اخیر بسیار مشاهده می شوند و گستاخی آنها به جایی رسیده است […]

استفاده از مواد غذایی سالم و استاندارد زمینه سلامت انسان است و در توصیه های پزشکی و دینی بر اهمیت این موضوع تاکید شده است.

وانت بارهایی که اقدام به فروش  انواع مواد غذایی در سطح شهر قشم  می نمایند در چند وقت اخیر بسیار مشاهده می شوند و گستاخی آنها به جایی رسیده است که در جلو مدارس  دانش آموزان را برای خرید هله هوله های غیر سالم ترغیب می نمایند .

از طرفی هیچ یک از دستگاه های مسئول  برخوردی با این پدیده نمی کنند  و با ارجاع مشکل بین همدیگر تا زمانی که اتفاقی ناگواری به وجود بیاید منتظر می مانند .

راه حل شما مخاطبین عزیز برای رسیدگی به این موضوع  چیست؟