- هرمز|اخبار قشم - https://hormozonline.ir -

هفته نامه های قشم منتشر شدند

یکصد و شصت و یکمین شماره هفته نامه ندای جزیره ،شانزدهمین شماره هفته نامه کاوان ، ویژه نامه صدف قشم منتشر و بر روی پیشخوان کیوسکهای مطبوعاتی قرار گرفتند.