- هرمز|اخبار قشم - https://hormozonline.ir -

هشدار جدی رییس دادگسترى قشم به مسئولین/ خطر نفوذ و رابطه زیاده خواهان

 رییس دادگسترى شهرستان قشم در آیین تودیع و معارفه دادستان که روز شنبه ١۵ مهرماه ٩۶ در سالن اجتماعات تالار وحدت قشم با حضور رییس کل دادگسترى استان هرمزگان برگزارشدگفت ؛ اگر یک مسئولى به وظیفه قانونى خود عمل نکند یا فراتر از قانون عمل کند ، اگربنده بعنوان مسئول تذکرى به وى ندهم یا همگام با او باشم نه      تنها اسم این کار تعامل نیست بلکه ظلم و مشارکت در ظلم است .

هدایت کمالى رییس دادگسترى شهرستان در ادامه افزود ؛ گلایه هایى هم دارم ، متاسفانه دربعضى از ادارات اشخاصى هستندکه سمتى ندارند ولى ادعامیکنند که سمت دارند و گاهاخودرا از رییس یک اداره بالاترمى دانند، آنجا چگونه مدیریت مى شودکه آن آقاى غیر مسئول بتواندخودش را از یک رییس بالاتربداند، اینها باعث اختلاف مى شوند، آن تعامل بین دستگاههاى اجرائى را اینهاکمرنگ مى کنندو اگردرست مدیریت نشوند گاها متاسفانه پیش آمده، مدیریت درست هم نمى شوند ! و این مدیریت نشدن ها باعث مى شود بین ٢ تا مسئول اختلاف پیش بیاید و تعامل کمرنگ بشود.
وى در بخش دیگر از سخنان خود در جمع بیش از ٣٠٠ نفراز مدعوین اظهارداشت ؛بیشترافراد با هدف اقتصادى به قشم سفر میکنند تا اینکه بخواهند کارهاى دیگرى بکنند ، ولى ضعف این افراد این است که متاسفانه بیرون مى بینى با افرادى که داراى نفوذ مالى هستندو گاها با کسانى که تصرفات عدوانى هم دارند ارتباط دارند و شاید در پشت پرده نیز  با هم شریک باشند، یک منافع مشترکى دارند، اینها بخاطر منافع مشترک  سعى میکنند با مسئولین ارتباط برقرارکنند که منافع شان را تامین کنند.
کمالى ادامه داد؛ حالا اگرآن مسئول بااینها همگام و همراه شدبراى او  دعوت  و میهمانى مى گیرند،خانواده و دوستانش را تامین مى کنند و به آنهاهدیه مى دهندو اگر آشنایى هم داشته باشد، سرکار هم مى برند و پیش خودشان نگهش مى دارند، آن افرادطورى پیش مى روندکه مدیر را مدیون خود می کنند، مسئول وقتى که مدیونشون شد ، آدم خودشان میشود .بنده نه اینکه ضعف نداشته باشم ولى اگرکسى بدنبال هدفى باشد ، همان ضعف کوچک بنده را میگیرند ، بزرگ مى کنند و از آن ضعف بنده براى همیشه براى منافع خودش استفاده میکنند !

رییس دادگسترى شهرستان قشم اشاره اى به این  گونه افراد  در قشم کرد و گفت ؛ ازاین افراد زیاد نیستند ولى مواردى همینجا داریم وهست ، اگرمسئولى بخواهدبا آنها رابطه برقرارکند آن امتیازات رابه او میدهند و هرکارى هم  انجام بدهد صدایشان درنمى آید ولى اگرمسئولى که حاضرنشد درجهت منافعشان قدمى برداردتحقیرش مى کنند، خودش علیه آن گزارش مى نویسدو دیگران را تحریک میکند که گزارش بنویسند! به اسم امت حزب الله گزارش مى نویسد، امت حزب الله زنده شماها هستید ! آیا شما به کسى نمایندگى داده اید؟ شما نماینده مجلس دارید! من نمى دانم اون نماینده ارواح امت حزب الله هست یا امت حزب الله مرحوم شده ،  چطورى به خودشان حق میدهند از طرف ملت حزب الله مکاتبه کنند!
کمالى تصریح کرد؛ باتوجه به مطالبى که عرض کردم از مسئولین ٢ تا انتظار دارم ، یکى اینکه مسئولى که این افراد زیرمجموعه او هستند  مواظب این گونه افرادباشند! اینها از جیب خودشون و پدرانشان خرج نمى کنند، از جیب آن اداره خرج میکنند. بنده اگر ارتباط برقرارکنم و درادامه دوست ویا میهمانى داشته باشم جاهایى بنام اداره مى برند و اگر یک روز منافعشان ایجاب کند، حقیقتا اولین کسى را که مى فروشند همان مسئول مربوطه است ، آنهافقط بدنبال منافع خودشان هستند!

خیرى نه به آن مسئول مى رسانند ونه خیرى به کسى مى رسانند! کسانى که داراى این صفت هستند مى دانندکه منظور من با چه کسى است.
   وی  دلایل خود را از بیان این افشاگری این گونه توضیح داد :  اینهافکرمیکنند مردم و هیچ کسی از این گونه اعمال خبر ندارد ،  ولى مردم هم مى دانند، من مسئول وهمه مردم مى دانندکه چنین آدمهایى وجود دارندولى نباید وجود داشته باشند، به مسئولین توصیه مى کنم که هر زمانى این افرادبه آنهانزدیک شدن خواهشا حواسشان به آنهاباشد وقتى مى آیند به من وصل مى شوند و میخواهند سفارش رفیقشان که منافع خود را در آن مى بینند، مى گوینداین بنده خدا در کارخیرشریک مى باشد، اگر آن شخص مى خواهد کار خیر بکند از جیب خودش ببخشد ! چه دلیلى دارد از جیب من حقى را ناحق بکند و از آن ناحق سودى متوجه آن بشودو بعد برودکارخیر کند ! همچنین کارى که کارخیرمحسوب نمی شود!
رییس دادگسترى در یک انتقاد شدید الحن گفت؛ بیاید به ناحق به من درپوشش قانونى یک قطعه زمینى که ٣٠ هکتاریا بیشتراست ، بدهند که ٣٠ میلیارد قیمت آن است ، ٢٩ میلیارد آن را صرف  کار خیر میکنم ، حتى از آن ٢٩ میلیارد هم بیشترش هم کار خیر میکنم ، این که نشد ؟ این مثل اون چیزى می شود  که در توجیح سرقت به طرف می گویند براى چه سرقت کردى در جواب می گوید براى اینکه همسایه ام فقیربود، اگرهمسایه ات فقیراست چرا سرقت میکنى اگر مرد هستى از جیب خودت  بده ! سرقت میکنى که کمکش کنى ؟

مسئولین مواظب چنین افرادى باشند و کنترل شان بکنند تا پایشان به اندازه گلیمشان دراز کنند! براى مسئول تصمیم نگیرند ! گاها اگر بخواهید باآنها رابطه اى برقرار نکنید ، داخل آن اداره نفوذ مى کنند و بین مسئولین و کارکنان  اختلاف ایجاد مى کنند/ بین آن مسئولى که شما هستید اختلاف ایجاد میکنندو نهایتا به ضرر خودتون تمام می شود!

هدایت کمالى در پایان گریزى هم به شناخت خود با رضا صفایى دادستان جدید زد و تصریح کرد؛ باشناختى که من از دادستان جدید دارم ، یقین دارم ایشان هم از شر این افراد مصون می شود  و وقتى که مصون شد آنها سرجاى خودشون مى نشینندو وقتى که آنها سرجاى خودشان نشستند گاها فقط به اسم امت حزب الله علیه شما مکاتبه مى کنند ! جواب نماینده ارواح امت حزب الله را هم شما میدهید . حداقل اینکه نمى توانندشمارا خراب کنند.

گزارش از محمد رکنی فعال رسانه ای شهرستان قشم