نهمین شماره هفته نامه کاوان منتشر شد

در تارخ دوشنبه ۸ بهمن ماه ۱۳۹۷ هفته نامه کاوان با مدیر مسئولی و سردبری  ابوذر رحیمی شهورای منتشر شد . * تشریح برنامه های دهه فجر قشم *رسانه ها باید دسیسه های شبه برانگیز دشمن را… * دانشگاه مهدوی قسمت سوم * سرمایه گذاری هزارو دویست میلیاردی در …. * برگزاری ۴۰ برنامه شاخص […]

در تارخ دوشنبه ۸ بهمن ماه ۱۳۹۷ هفته نامه کاوان با مدیر مسئولی و سردبری  ابوذر رحیمی شهورای منتشر شد .
* تشریح برنامه های دهه فجر قشم
*رسانه ها باید دسیسه های شبه برانگیز دشمن را…
* دانشگاه مهدوی قسمت سوم
* سرمایه گذاری هزارو دویست میلیاردی در ….
* برگزاری ۴۰ برنامه شاخص توسط سپاه
و …

از اینجا دانلود کنید.