نمایشگاه وجشنواره قرآنی درقشم

به مناسبت ماه مبارک رمضان نمایشگاه وجشنواره ی قرآنی قشم،در راستای وحدت شیعه وسنی ،برگزارمی شود. همچنین در این جشنواره مسابقه ی گروه های تواشی، مولودی خوانی وابتهال برگزار می شود.   شرایط شرکت در مسابقه: ۱.گروه های شرکت کننده فقط از استان هرمزگان باشند. ۲.محدودیت سنی برای شرکت کنندگان ندارد. ۳.مسابقه بین دو گروه […]

به مناسبت ماه مبارک رمضان نمایشگاه وجشنواره ی قرآنی قشم،در راستای وحدت شیعه وسنی ،برگزارمی شود.

همچنین در این جشنواره مسابقه ی گروه های تواشی، مولودی خوانی وابتهال برگزار می شود.

 

شرایط شرکت در مسابقه:

۱.گروه های شرکت کننده فقط از استان هرمزگان باشند.

۲.محدودیت سنی برای شرکت کنندگان ندارد.

۳.مسابقه بین دو گروه سنی کودک و نوجوان تا ۱۶ سال و بزرگسالان برگزار می گردد.

۴.گروه های شرکت کننده غیر از قشم حداکثر تا ۴ نفر باشند.

۵.نمونه ای از اجراهای گروه بایستی تا تاریخ ۸ مرداد ۹۲ به منظور بازبینی و انتخاب به دفتر جشنواره ارسال شود.

۶.اسکان و پدیرایی از گروه های شرکت کننده غیر از قشم برای ۱ شبانه روز بعهده ستاد جشنواره خواهد بود.

۷.اجراها با استفاده از نغمات و الحان بومی از اولویت انتخاب برخوردار خواهد شد.