نماهنگ مرد میدان

نماهنگ مردمیدان قدیم به روح بلند سرداردلها شهیدحاج قاسم سلیمانی. کاری از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان.

نماهنگ مردمیدان قدیم به روح بلند سرداردلها شهیدحاج قاسم سلیمانی. کاری از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان.