نماهنگ شکوه انتخاب

نماهنگ شکوه انتخاب با صدای محمد منصور وزیری ، برهان فخاری ، محمد زیوری ؛ شعر از استاد محمد علی قویدل مفرد ، تنظیم حامد رایکوف ، ضبط استودیو رایکا

نماهنگ شکوه انتخاب با صدای محمد منصور وزیری ، برهان فخاری ، محمد زیوری ؛ شعر از استاد محمد علی قویدل مفرد ، تنظیم حامد رایکوف ، ضبط استودیو رایکا