نظام صنفی کشاورزی شهرستان قشم تشکیل شد

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قشم از تشکیل نظام صنفی کشاورزی این شهرستان و انتخاب هیات مدیره آن خبر داد. ˈمالک یزدان پناهˈ روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران گفت: این نظام برای ساماندهی فعالان و بهره برداران بخش کشاورزی این شهرستان و پیشرفت و توسعه این بخش تشکیل و فعالیت آن آغاز شده […]

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قشم از تشکیل نظام صنفی کشاورزی این شهرستان و انتخاب هیات مدیره آن خبر داد.

ˈمالک یزدان پناهˈ روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران گفت: این نظام برای ساماندهی فعالان و بهره برداران بخش کشاورزی این شهرستان و پیشرفت و توسعه این بخش تشکیل و فعالیت آن آغاز شده است.

وی حمایت از حقوق بهره برداران را از اهداف اصلی تشکیل این نظام خواند و گفت: با تشکیل این نظام، حمایت مدیریت جهادکشاورزی شهرستان قشم از کشاورزان و بهره برداران این بخش در شهرستان قانونمند و نظام مند خواهد شد.

به گفته وی تشکیل این نظام با طی مراحل قانونی و با نظارت اداره کل تعاون روستایی استان هرمزگان، نظام صنفی کشاورزی این استان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قشم صورت گرفته و اعضای هیات مدیره آن نیز با برگزاری مجمع عمومی در محل کتابخانه روستای توریان با حضور۴۲نفر از اعضای این نظام انتخاب شدند.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قشم اعضای اصلی هیات مدیره منتخب نظام صنفی کشاورزی شهرستان قشم را ˈعبدالجواد کمالیˈ، ˈمحمد پایندهˈ و ˈاحمد روشنˈ و اعضای علی البدل آن را ˈمحمود دریانوردˈ و ˈصالح عالی طبلیˈ اعلام کرد و گفت: این افراد در این جایگاه به مدت سه سال و ˈمحمد زیوریˈ به عنوان بازرس اصلی و ˈمیرهاشم تابˈ به عنوان عضو علی البدل بازرسی نیز به مدت یک سال انتخاب شدند.

ˈیزدان پناهˈ یادآور شد: پس از تشکیل اولین جلسه هیئت مدیره و تصویب آن ˈعبدالجواد کمالیˈ به عنوان رئیس هیئت مدیره، ˈمحمد پایندهˈ به عنوان دبیر اجرائی و ˈاحمد روشنˈ به عنوان خزانه دار نظام صنفی کشاورزی شهرستان قشم انتخاب شدند.

منبع ایرنا