نخاله های ساختمانی شهر قشم توسط شهرداری جمع آوری می شود

سرپرست شهرداری قشم گفت : نخاله های رها شده در معابر و کوچه های سطح شهر با کمک اداره راه و شهر سازی جمع آوری می شوند. وی در مورد مدت زمان اجرایی این عملیات اظهار داشت: طی اعلام گزارش کارشناسان فنی شهرداری بیشتر محله های قشم با این معظل روبرو هستند و در برآورد […]

سرپرست شهرداری قشم گفت : نخاله های رها شده در معابر و کوچه های سطح شهر با کمک اداره راه و شهر سازی جمع آوری می شوند.

وی در مورد مدت زمان اجرایی این عملیات اظهار داشت: طی اعلام گزارش کارشناسان فنی شهرداری بیشتر محله های قشم با این معظل روبرو هستند و در برآورد اولیه ، عملیات جمع آوری و حمل نخاله ها  به بیست روز فعالین نیاز دارد  ، که احتمالا قابل تمدید است.

رحیمی در ادامه سخنان خود افزود: در دوره مدیریت کنونی شورای اسلامی شهر و شهرداری قشم از شیوه های خاص و ویژه ای استفاده می شود که افزایش ارتباطات مردمی و مشارکت دهی آنان در امور بسیار حائز اهمیت می باشد وعلل اجرایی شدن این عملیات درخواستهای شهروندان بوده ، که ما این عملیات را بطور ضربتی آغاز کردیم.

 رحیمی در پایان به تقدیر و تشکر از مسئولین اداره راه و شهرسازی بیان داشت  :  از مدیریت راه و شهر سازی که در این وهله  به کمک این نهاد خدمتگزار شتافتند و خدمت  به شهروندان را سر لوحه کار خود قرار داده اند تشکر می کنم .