نجات تانکر سوخت رسان میرمهنا از حریق در لنگرگاه بندرعباس

معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان گفت: یک فروند کشتی تانکر سوخت رسان که در لنگر گاه بندرعباس دچار حریق شده بود با حضور به موقع تیم تجسس و نجات اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان نجات یافت. به هرمز، مهدی نوفرستی افزود: یک کشتی سوخت رسان حامل ۱میلیون لیتر سوخت […]

معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان گفت: یک فروند کشتی تانکر سوخت رسان که در لنگر گاه بندرعباس دچار حریق شده بود با حضور به موقع تیم تجسس و نجات اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان نجات یافت.

به هرمز، مهدی نوفرستی افزود: یک کشتی سوخت رسان حامل ۱میلیون لیتر سوخت به علت آتش سوزی در پل فرماندهی در وضعیت اضطرار قرار گرفت که پس از وصول خبر حادثه، شناورهای جستجو و نجات دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان و آتش نشانی بندر شهید رجایی به محل اعزام و با اقدامی به موقع آتش را بطور کامل مهار و مانع از گسترش حریق به سایر قسمتهای کشتی شدند که با این اقدام مهم از فاجعه آلودگی زیست محیطی در منطقه جلوگیری بعمل آمد.

وی اظهار کرد: همچنین ۹ سرنشین این کشتی سوخت رسان با همکاری گروه تجسس و نجات دریایی این اداره کل و آتش نشانی بندر شهید رجایی نجات یافتند.

این گزارش حاکی از این است با هماهنگی نیروی دریای ارتش و آتش نشانی بندرعباس همچنین آتش نشانی بندر شهید رجایی و مرکز تجسس و نجات این اداره کل، یدک کشهای آتش خوار عاشورا ، شناور ناجی ۱۲و هادی (۱) جهت اطفاء حریق به موقعیت اعزام که حریق به طور کامل مهار و شناور ایمن گردید.