منبر مجازی نوزدهم ماه مبارک رمضان

منبر مجازی نوزدهم ماه مبارک رمضان جزیره قشم حاج آقا موسوی کاری از گروه فرهنگی ایثار.