مناطق آزاد ارس و اروند بعنوان مناطق برتر معرفی شدند

در همایش ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در شهر مقدس مشهد برگزار شد، مناطق آزاد ارس و اروند و همچنین مناطق ویژه اقتصادی سلفچگان، سهلان و گرمسار براساس نظام ارزیابی عملکرد بعنوان مناطق برتر معرفی و از آنها تقدیر شد.
در همایش ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در شهر مقدس مشهد برگزار شد، مناطق آزاد ارس و اروند و همچنین مناطق ویژه اقتصادی سلفچگان، سهلان و گرمسار براساس نظام ارزیابی عملکرد بعنوان مناطق برتر معرفی و از آنها تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در مراسم اختتامیه همایش ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که با حضور وزیر کشور، استاندار خراسان شمالی و جمعی از مسئولین در مشهد مقدس برگزار شد، از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که بیشتر امتیاز ارزیابی عملکرد را به خود اختصاص دادند، تقدیر شد.

براساس این گزارش، در میان ۴۸ منطقه آزاد و ویژه فعال در کشور، سازمان منطقه آزاد اروند و سازمان منطقه آزاد ارس در میان سایر مناطق آزاد بیشتر امتیاز را کسب کردند و بعنوان دو منطقه آزاد برتر معرفی شدند.

همچنین در میان مناطق ویژه اقتصادی، سه منطقه‌ی سلفچگان، سهلان و گرمسار بعنوان سه منطقه برتر ویژه اقتصادی معرفی و از عملکرد آنها تقدیر شد.

حوزه‌های اقتصادی، مدیریت منابع، عمرانی و زیربنایی، فرهنگی، گردشگری، اجتماعی، تصویرسازی و روابط عمومی، حقوقی و فناوری اطلاعات، ملاک‌های ارزیابی عملکرد مناطق در سال ۱۴۰۲ بوده‌اند.

همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور ‌به مدت دو روز در مشهد با حضور کلیه مدیران، معاونین و مدیران مستقل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد؛ در این همایش مناطق آزاد و ویژه راهکارهایی در جهت بهبود روند کارها در این مناطق را ارائه دادند.