ممنوعیت انتقال امتیاز پروانه شرکت های مسافری زیر پنج سال در قشم

سرپرست اداه کل امور حمل و نقل و پایانه های سازمان منطقه آزاد قشم گفت: نقل و انتقال امتیاز پروانه بهره برداری شرکت های حمل و نقل مسافر از تاریخ تاسیس تا پنج سال امکانپذیر نمی باشد. علی حاجی پور با بیان این مطلب افزود: با ساماندهی عملیات نقل و انتقال امتیاز پروانه بهره برداری […]

سرپرست اداه کل امور حمل و نقل و پایانه های سازمان منطقه آزاد قشم گفت: نقل و انتقال امتیاز پروانه بهره برداری شرکت های حمل و نقل مسافر از تاریخ تاسیس تا پنج سال امکانپذیر نمی باشد.

علی حاجی پور با بیان این مطلب افزود: با ساماندهی عملیات نقل و انتقال امتیاز پروانه بهره برداری شرکت های حمل و نقل مسافری در جزیره قشم، نقل و انتقالات اینگونه شرکت ها از تاریخ تاسیس تا زیر پنج سال غیرممکن خواهد بود.

وی افزود: این تصمیم در پی سوء استفاده شماری از شرکت ها که با به ثبت رساندن نام شرکت و بدون هیچگونه فعالیتی در حوزه حمل و نقل مسافر، اقدام به فروش امتیاز خود با مبالغ بالا می کردند، اتخاذ شده است.

به گفته سرپرست اداه کل امور حمل و نقل و پایانه های سازمان منطقه آزاد قشم، در حال حاضر تنها چهار شرکت اتوبوس رانی در قشم فعالیت نقل و انتقال مسافران از جزیره به سرزمین اصلی را بعهده دارند.

وی ادامه داد: ۶۸ آژانس تاکنون در منطقه آزاد قشم به ثبت رسیده که از میان آنها تنها تعداد ۱۲ دفتر در خدمات مسافری فعالیت می کنند و مابقی که از مجوز یک ساله برخوردارند، غیرفعال هستند.

حاجی پور در پایان تصریح کرد: درصورت ادامه این روند و غیرفعال ماندن این شرکت ها بطورحتم مجوز آنان ابطال خواهد شد.